حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

شرکت دید اُفق | فروش و نصب تخصصی

دوربین مداربسته

پیشنهادهای شگفت انگیز
pack-8EX8
10%
4,421,000 تومان 3,978,000 تومان

پکیج 8 دوربین مداربسته داهوا 8EX8

پک 8 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 8 × دوربین دام DH-HAC-HDW1200EMP-A
 • 1 × دستگاه 8 کانال XVR1A08 سری کوپر
 • 1 × پاور 20 آمپر
 • 16 × BNC
 • 8 × فیش نری
 • 80 متر کابل کنار برق
pack-8RX8
10%
3,621,000 تومان 3,258,000 تومان

پکیج 8 دوربین مداربسته داهوا 8RX8

پک 8 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 8 × دوربین دام HAC-HDPW1200R
 • 1 × دستگاه 8 کانال XVR1A08 سری کوپر
 • 1 × پاور 20 آمپر
 • 16 × BNC
 • 8 × فیش نری
 • 80 متر کابل کنار برق
pack-8BX8
10%
4,821,000 تومان 4,338,000 تومان

پکیج 8 دوربین مداربسته داهوا 8BX8

پک 8 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 8 × دوربین بولت DH-HAC-HFW1200BP
 • 1 × دستگاه 8 کانال XVR1A08 سری کوپر
 • 1 × پاور 20 آمپر
 • 16 × BNC
 • 8 × فیش نری
 • 80 متر کابل کنار برق
pack-8SX8
10%
4,245,000 تومان 3,820,000 تومان

پکیج 8 دوربین مداربسته داهوا 8SX8

پک 8 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 8 × دوربین بولت DH-HAC-HFW1200SP
 • 1 × دستگاه 8 کانال XVR1A08 سری کوپر
 • 1 × پاور 20 آمپر
 • 16 × BNC
 • 8 × فیش نری
 • 80 متر کابل کنار برق
pack-8EBX8
10%
4,621,000 تومان 4,158,000 تومان

پکیج 8 دوربین مداربسته داهوا 8EBX8

پک 8 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 4 × دوربین بولت DH-HAC-HFW1200BP
 • 4 × دوربین دام DH-HAC-HDW1200EMP-A
 • 1 × دستگاه 8 کانال XVR1A08 سری کوپر
 • 1 × پاور 20 آمپر
 • 16 × BNC
 • 8 × فیش نری
 • 80 متر کابل کنار برق
pack-8RBX8
10%
4,221,000 تومان 3,798,000 تومان

پکیج 8 دوربین مداربسته داهوا 8RBX8

پک 8 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 4 × دوربین بولت DH-HAC-HFW1200BP
 • 4 × دوربین دام HAC-HDPW1200R
 • 1 × دستگاه 8 کانال XVR1A08 سری کوپر
 • 1 × پاور 20 آمپر
 • 16 × BNC
 • 8 × فیش نری
 • 80 متر کابل کنار برق
pack-8ESX8
10%
4,333,000 تومان 3,899,000 تومان

پکیج 8 دوربین مداربسته داهوا 8ESX8

پک 8 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 4 × دوربین بولت DH-HAC-HFW1200SP
 • 4 × دوربین دام DH-HAC-HDW1200EMP-A
 • 1 × دستگاه 8 کانال XVR1A08 سری کوپر
 • 1 × پاور 20 آمپر
 • 16 × BNC
 • 8 × فیش نری
 • 80 متر کابل کنار برق
pack-8RSX8
10%
3,933,000 تومان 3,539,000 تومان

پکیج 8 دوربین مداربسته داهوا 8RSX8

پک 8 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 4 × دوربین بولت DH-HAC-HFW1200SP
 • 4 × دوربین دام HAC-HDPW1200R
 • 1 × دستگاه 8 کانال XVR1A08 سری کوپر
 • 1 × پاور 20 آمپر
 • 16 × BNC
 • 8 × فیش نری
 • 80 متر کابل کنار برق
pack-6EX8
10%
3,531,000 تومان 3,177,000 تومان

پکیج 6 دوربین مداربسته داهوا 6EX8

پک 6 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 6 × دوربین دام DH-HAC-HDW1200EMP-A
 • 1 × دستگاه 8 کانال XVR1A08 سری کوپر
 • 1 × پاور 15 آمپر
 • 12 × BNC
 • 6 × فیش نری
 • 60 متر کابل کنار برق
pack-6RX8
10%
2,931,000 تومان 2,637,000 تومان

پکیج 6 دوربین مداربسته داهوا 6RX8

پک 6 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 6 × دوربین دام HAC-HDPW1200R
 • 1 × دستگاه 8 کانال XVR1A08 سری کوپر
 • 1 × پاور 15 آمپر
 • 12 × BNC
 • 6 × فیش نری
 • 60 متر کابل کنار برق
pack-6BX8
10%
3,831,000 تومان 3,447,000 تومان

پکیج 6 دوربین مداربسته داهوا 6BX8

پک 6 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 6 × دوربین بولت DH-HAC-HFW1200BP
 • 1 × دستگاه 8 کانال XVR1A08 سری کوپر
 • 1 × پاور 15 آمپر
 • 12 × BNC
 • 6 × فیش نری
 • 60 متر کابل کنار برق
pack-6SX8
10%
3,399,000 تومان 3,059,000 تومان

پکیج 6 دوربین مداربسته داهوا 6SX8

پک 6 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 6 × دوربین بولت DH-HAC-HFW1200SP
 • 1 × دستگاه 8 کانال XVR1A08 سری کوپر
 • 1 × پاور 15 آمپر
 • 12 × BNC
 • 6 × فیش نری
 • 60 متر کابل کنار برق
pack-6EBX8
10%
3,681,000 تومان 3,312,000 تومان

پکیج 6 دوربین مداربسته داهوا 6EBX8

پک 6 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 3 × دوربین بولت DH-HAC-HFW1200BP
 • 3 × دوربین دام DH-HAC-HDW1200EMP-A
 • 1 × دستگاه 8 کانال XVR1A08 سری کوپر
 • 1 × پاور 15 آمپر
 • 12 × BNC
 • 6 × فیش نری
 • 60 متر کابل کنار برق
pack-6RBX8
10%
3,381,000 تومان 3,042,000 تومان

پکیج 6 دوربین مداربسته داهوا 6RBX8

پک 6 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 3 × دوربین بولت DH-HAC-HFW1200BP
 • 3 × دوربین دام HAC-HDPW1200R
 • 1 × دستگاه 8 کانال XVR1A08 سری کوپر
 • 1 × پاور 15 آمپر
 • 12 × BNC
 • 6 × فیش نری
 • 60 متر کابل کنار برق
pack-6ESX8
10%
3,465,000 تومان 3,118,000 تومان

پکیج 6 دوربین مداربسته داهوا 6ESX8

پک 6 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 3 × دوربین بولت DH-HAC-HFW1200SP
 • 3 × دوربین دام DH-HAC-HDW1200EMP-A
 • 1 × دستگاه 8 کانال XVR1A08 سری کوپر
 • 1 × پاور 15 آمپر
 • 12 × BNC
 • 6 × فیش نری
 • 60 متر کابل کنار برق
pack-6RSX8
10%
3,165,000 تومان 2,848,000 تومان

پکیج 6 دوربین مداربسته داهوا 6RSX8

پک 6 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 3 × دوربین بولت DH-HAC-HFW1200SP
 • 3 × دوربین دام HAC-HDPW1200R
 • 1 × دستگاه 8 کانال XVR1A08 سری کوپر
 • 1 × پاور 15 آمپر
 • 12 × BNC
 • 6 × فیش نری
 • 60 متر کابل کنار برق
pack-2EBX4
10%
1,566,000 تومان 1,409,000 تومان

پکیج 2 دوربین مداربسته داهوا 2EBX4

پک 2 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 1 × دوربین بولت DH-HAC-HFW1200BP
 • 1 × دوربین دام DH-HAC-HDW1200EMP-A
 • 1 × دستگاه 4 کانال XVR1A04 سری کوپر
 • 1 × پاور 5 آمپر
 • 4 × BNC
 • 2 × فیش نری
 • 20 متر کابل کنار برق
pack-2RBX4
10%
1,466,000 تومان 1,319,000 تومان

پکیج 2 دوربین مداربسته داهوا 2RBX4

پک 2 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 1 × دوربین بولت DH-HAC-HFW1200BP
 • 1 × دوربین دام HAC-HDPW1200R
 • 1 × دستگاه 4 کانال XVR1A04 سری کوپر
 • 1 × پاور 5 آمپر
 • 4 × BNC
 • 2 × فیش نری
 • 20 متر کابل کنار برق
pack-2RSX4
10%
1,394,000 تومان 1,254,000 تومان

پکیج 2 دوربین مداربسته داهوا 2RSX4

پک 2 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 1 × دوربین بولت DH-HAC-HFW1200SP
 • 1 × دوربین دام HAC-HDPW1200R
 • 1 × دستگاه 4 کانال XVR1A04 سری کوپر
 • 1 × پاور 5 آمپر
 • 4 × BNC
 • 2 × فیش نری
 • 20 متر کابل کنار برق
pack-2ESX4
10%
1,494,000 تومان 1,344,000 تومان

پکیج 2 دوربین مداربسته داهوا 2ESX4

پک 2 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 1 × دوربین بولت DH-HAC-HFW1200SP
 • 1 × دوربین دام DH-HAC-HDW1200EMP-A
 • 1 × دستگاه 4 کانال XVR1A04 سری کوپر
 • 1 × پاور 5 آمپر
 • 4 × BNC
 • 2 × فیش نری
 • 20 متر کابل کنار برق
pack-2EX4
10%
1,516,000 تومان 1,364,000 تومان

پکیج 2 دوربین مداربسته داهوا 2EX4

پک 2 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 2 × دوربین بولت DH-HAC-HDW1200EMP-A
 • 1 × دستگاه 4 کانال XVR1A04 سری کوپر
 • 1 × پاور 5 آمپر
 • 4 × BNC
 • 2 × فیش نری
 • 20 متر کابل کنار برق
pack-2RX4
10%
1,316,000 تومان 1,184,000 تومان

پکیج 2 دوربین مداربسته داهوا 2RX4

پک 2 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 2 × دوربین بولت HAC-HDPW1200R
 • 1 × دستگاه 4 کانال XVR1A04 سری کوپر
 • 1 × پاور 5 آمپر
 • 4 × BNC
 • 2 × فیش نری
 • 20 متر کابل کنار برق
pack-2BX4
10%
1,616,000 تومان 1,454,000 تومان

پکیج 2 دوربین مداربسته داهوا 2BX4

پک 2 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 2 × دوربین بولت DH-HAC-HFW1200BP
 • 1 × دستگاه 4 کانال XVR1A04 سری کوپر
 • 1 × پاور 5 آمپر
 • 4 × BNC
 • 2 × فیش نری
 • 20 متر کابل کنار برق
pack-2SX4
10%
1,472,000 تومان 1,324,000 تومان

پکیج 2 دوربین مداربسته داهوا 2SX4

پک 2 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 2 × دوربین بولت DH-HAC-HFW1200SP
 • 1 × دستگاه 4 کانال XVR1A04 سری کوپر
 • 1 × پاور 5 آمپر
 • 4 × BNC
 • 2 × فیش نری
 • 20 متر کابل کنار برق
pack-4EX4
10%
2,442,000 تومان 2,197,000 تومان

پکیج 4 دوربین مداربسته داهوا 4EX4

پک 4 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 4 × دوربین بولت DH-HAC-HDW1200EMP-A
 • 1 × دستگاه 4 کانال XVR1A04 سری کوپر
 • 1 × پاور 10 آمپر
 • 8 × BNC
 • 8 × فیش نری
 • 40 متر کابل کنار برق
pack-4RX4
10%
2,042,000 تومان 1,837,000 تومان

پکیج 4 دوربین مداربسته داهوا 4RX4

پک 4 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 4 × دوربین بولت DH-HAC-HDPW1200R
 • 1 × دستگاه 4 کانال XVR1A04 سری کوپر
 • 1 × پاور 10 آمپر
 • 8 × BNC
 • 4 × فیش نری
 • 40 متر کابل کنار برق
pack-4SX4
10%
2,354,000 تومان 2,118,000 تومان

پکیج 4 دوربین مداربسته داهوا 4SX4

پک 4 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 4 × دوربین بولت DH-HAC-HFW1200SP
 • 1 × دستگاه 4 کانال XVR1A04 سری کوپر
 • 1 × پاور 10 آمپر
 • 8 × BNC
 • 4 × فیش نری
 • 40 متر کابل کنار برق
pack-4BX4
10%
2,642,000 تومان 2,377,000 تومان

پکیج 4 دوربین مداربسته داهوا 4BX4

پک 4 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 4 × دوربین بولت DH-HAC-HFW1200BP
 • 1 × دستگاه 4 کانال XVR1A04 سری کوپر
 • 1 × پاور 10 آمپر
 • 8 × BNC
 • 4 × فیش نری
 • 40 متر کابل کنار برق
pack-4EBX4
10%
2,542,000 تومان 2,287,000 تومان

پکیج 4 دوربین مداربسته داهوا 4EBX4

پک 4 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 2 × دوربین بولت DH-HAC-HFW1200BP
 • 2 × دوربین دام DH-HAC-HDW1200EMP-A
 • 1 × دستگاه 4 کانال XVR1A04 سری کوپر
 • 1 × پاور 10 آمپر
 • 8 × BNC
 • 4 × فیش نری
 • 40 متر کابل کنار برق
pack-4RBX4
10%
2,342,000 تومان 2,107,000 تومان

پکیج 4 دوربین مداربسته داهوا 4RBX4

پک 4 دوربین مداربسته داهوا شامل :

 • 2 × دوربین بولت DH-HAC-HFW1200BP
 • 2 × دوربین دام HAC-HDPW1200R
 • 1 × دستگاه 4 کانال XVR1A04 سری کوپر
 • 1 × پاور 10 آمپر
 • 8 × BNC
 • 4 × فیش نری
 • 40 متر کابل کنار برق
X