AWG در کابل چیست؟

AWG در کابل

AWG در کابل چیست؟

AWG در کابل چیست؟

AWG در کابل مخفف واژه American Wire Gauge می باشد که یک واحد اندازه گیری ضخامت کابل ها می باشد.

در مواقعی شاهد این هستیم که میزان قطر و ضخامت کابل ها می باشد . البته مقیاس اندازه گیری AWG بیشتر برای انتقال اطلاعات و اندازه گیری میزان انتقال Data به کار می آید.

 

مثلا AWG با مقدار   N  برای یک کابل می تواند تا X متر اطلاعات را به راحتی انتقال دهد

ولی کابلی با AWG با مقدار (N-1) می تواند تا (X-1) متر اطلاعات را به درستی انتقال دهد.

در ادامه جدول تبدیل این مقیاس را به واحدهای رایج دیگر خواهید دید. این مقادیر پرکاربردترین مقادیر موجود هستند.

 

توجه داشته باشید که نکته کلیدی در این مقیاس اندازه گیری این است که ، هرچقدر مقدار AWG بزرگتر باشد ، ضخامت سیم کمتر خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر کانال دیدافق را دنبال کنید

 

برای خرید انواع دوربین به فروشگاه آنلاین دوربین دیدافق به درفروشگاه مراجعه کنید .

بازدیدها: 4

در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...