اصطلاحات دوربین مداربسته

wdr چیست؟

WDR چیسـت؟

Wide Dynamic Range (دامنه دینامیکی وسیع) یکی از مشکلات رایج دوربین‌ مداربسته تشعشع زیاد است. در محیط‌هایی که این دوربین‌ها نصب می‌شوند، مواجهه با این مشکل و تنظیم آن به‌صورت مکرر اتفاق می‌افتد. صرف‌نظر از منبعی که باعث تشعشع می‌شود، رفع ...
0