مرتب سازی بر اساس :
جدید ترین
قدیمی ترین
دستگاه NVR داهوا مدل NVR1108HS-P-S3/H
دسته بندی‌ :
دستگاه NVR
3,900,000
تومان
دستگاه NVR داهوا 4 کانال NVR4104HS-P-4KS2
دسته بندی‌ :
دستگاه NVR
تماس با فروشنده
دستگاه NVR داهوا 4 کانال NVR1B04
دسته بندی‌ :
دستگاه NVR
1,476,000
تومان
دستگاه NVR داهوا 16 کانال NVR4216-4KS2
دسته بندی‌ :
دستگاه NVR
تماس با فروشنده
دستگاه NVR داهوا NVR1A04HS-4P
دسته بندی‌ :
دستگاه NVR
تماس با فروشنده
دستگاه NVR داهوا 4 کانال NVR2104HS-4KS2
دسته بندی‌ :
دستگاه NVR
2,645,000
تومان
دستگاه NVR داهوا 32 کانال NVR4432-4KS2
دسته بندی‌ :
دستگاه NVR
8,130,000
تومان
دستگاه NVR داهوا 8 کانال NVR1A08HS
دسته بندی‌ :
دستگاه NVR
تماس با فروشنده
دستگاه NVR داهوا 32 کانال NVR608-32-4KS2
دسته بندی‌ :
دستگاه NVR
20,217,000
تومان
دستگاه NVR داهوا 64 کانال NVR5464-4KS2
دسته بندی‌ :
دستگاه NVR
تماس با فروشنده
دستگاه NVR داهوا 64 کانال NVR5864-4KS2
دسته بندی‌ :
دستگاه NVR
تماس با فروشنده
دستگاه NVR داهوا 8 کانال NVR1B04-4P
دسته بندی‌ :
دستگاه NVR
2,389,000
تومان