تفاوت زوم اپتیکال با زوم دیجیتال؟ کدام بهتر است؟

تفاوت زوم اپتیکال یا زوم دیجیتال؟ کدام بهتر است؟

دوربین های اسپیددام داهوا با مشخه SD در ابتدای نام دوربین در نوع دوربین HDCVI و مشخصه PSD در ابتدای نام دوربین در نوع دوربین IP(تحت شبکه) دارای زوم اپتیکال می باشند،
شما با بررسی مشخصات یک دوربین اسپیددام متوجه یک پارامتر اپتیکال زوم با مقدار 4X(کم ترین)
الی 30X(بیشترین) می شوید که هرچی این رقم بیشتر باشد این دوربین زوم اپتیکال قوی تری دارد.