حسگر حرکتی یا موشن دتکشن چیست ؟

حسگر حرکتی یا موشن دتکشن چیست ؟ حسگر حرکتی یا موشن دتکشن یک قابلیت مبتنی بر پردازش است. در واقع پردازنده دستگاه با بررسی آنی تمامی فریم ها با هم کوچک ترین تغییر را تشخیص می دهد و این امر باعث تشخیص حرکت می شود. با توجه به عملکرد دستگاه ، تغییر ناگهانی نور و […]