یو پی اس UPS

یو پی اس UPS   یو پی اس ups همان منبع تغذیه بدون وقفه می باشد. در حقیقت یک منبع تغذیه الکترونیکی است که کار اصلی آن ، تامین کردن توان مورد نیاز بار مصرفی بدون وقفه می باشد و با استفاده از انرژی ذخیره شده در باتری، برق مورد نیاز تجهیزات و لوازم مصرف […]