دزدگیر اماکن فایروال F7

دزدگیر اماکن بیست حافظه سخنگو F7F7


  • دزدگیر اماکن با تلفن کننده و صفحه کلید جهت برنامه ریزي LCD داراي صفحه
  • تنظیم تعداد زنگ پاسخگویی به تماس ورودي
  • داراي 4 زون باسیم و 3 زون بی سیم
  • کنترل از راه دور دستگاه با تلفن
  • قابلیت تفکیک زون ها
  • قابلیت ضبط پیام
  • دارای مد دینگ دانگ و زون ۲4 ساعته
  • مدار آژیر و بلندگوی پر قدرت