دزدگیر اماکن فایروال F10

دزدگیر اماکن با تلفن کننده سیم کارتی و خط ثابت F10F10


  • دزدگیر اماکن با تلفن کننده سیم کارتی و خط ثابت
  • دارای صفحه نمایش فارسی و سخنگوی فارسی
  • 8 زون با سیم و 8 زون بی سیم با قابلیت تفکیک
  • شنود صدای محیط و قابلیت نصب میکروفن خارجی
  • هشدار قطع برق، خط تلفن و ضعیف شدن باتری
  • 4 رمز مستقل جهت کنترل 4 بخش مجزا
  • ارسال کلیه گزارش ها و هشدارهای دستگاه از طریق تلگرام به (چت شخصی، گروه و کانال)
  • دارای 7 رله خروجی با تنظیم حالت دایمی و خارجی