میکروفن فایروال

میکروفن فایروالf-micro


  • متراژ سیم : 2 متر