دزدگیر تلفنی GMK مدل 650

کنـتــرل از راه دور (بـرد بـالا)

شـنــود صـدای مـحـیــط قـوی

حالت نیمه فعال (حالت ۱ و ۲)

قابلیت انتخاب حالت تـک آژیـر

کنتـرل و توقف سیستم شماره گیری

دارای قـابلیـت تحریک سـطحـی و لـحظـه ای

پشتیبـانـی از مگنت ، سنسـور و چشم بـی سیـم

امکان پخـش فوری آلارم در صـورت قطـع برق